Ibland inträffar det och då alltid vid sämsta möjliga tillfälle. Avbrott på begränsningsslingan. Och nästan alltid är det den mänskliga faktorn som är orsaken.

Här kommer några tips och råd om hur du undviker kabelbrott och hur du felsöker och lagar.Hur driftsäker din robotgräsklippare kommer att bli beror mycket på hur noggrann du varit vid installationen av begränsningsslingan och ev. guidelina.

Vid installationen bör du

  • planera din installation så att du får så få skarvar som möjligt
  • följa de avstånd som tillverkaren anger till fasta föremål, rabatter och marktegel
  • endast använda den speciella begränsningstråd/guidelina som är till för robotgräsklippare, den tål både sol och fukt på ett helt annat sätt än vanlig ledningstråd
  • endast använda skarvdon som är avsedda för ligga i marken. Dessa innehåller silikon och ger en fuktsäker skarvning som tål att ligga i marken i många år
  • undvika att sträcka tråden för hårt då metalltråden blir kortare vid låg temperatur. Tänk på kalla vintrar du slingan installeras.
  • göra en ritning över din trädgård med begränsningsslingan och ev guidelina utritad och markera tydligt var skarvningar är gjorda. Bilder är bra dokumentation.

Man bör alltid ha 2-3 extra skarvdon hemma då du kan vara säker på att butiken är stängd när du väl behöver dessa.

Felsökning av kabelbrott på begränsningsslingan

Det är inte alltid man direkt kan lokalisera var kabelbrottet inträffat då det kanske är en dålig skarv som är orsaken. Var noga varje gång du skarvar kabeln.

Det finns instrument, kabelbrottstestare, som man kan använda för felsökning. En liten tongenerator ansluts till tråden och en jordad punkt, sedan följer man tråden med ett pennliknande verktyg och lyssnar efter signalen. Finns bl a att köpa hos din återförsäljare.

kabelavbrottstestare begränsningsslinga robotgräsklippare

Har man en guidelina i sin installation kan man koppla bort den ena anslutningen till begränsningsslingan och i stället ansluta guidelinan där, då borde man veta på vilken del av slingan som avbrottet är.

Nästa steg, om man saknar kabelbrottstestare, är att använda den så kallade intervallhalveringsmetoden som beskrivs i ett inlägg på Forumet.