Husqvarna har under våren 2021 sålt robotgräsklippare som efter mycket kort tids användning slutat att fungera. Felet beror enligt Husqvarna på ett kretskort som innehåller komponenter som är bristfälliga. Problemet uppkommer först efter installation och mycket kort tids användning ute hos kund. Globalt nådde cirka 20 000 robotgräsklippare slutkunder innan Husqvarna vidtog några som helst åtgärder.

På sociala medier rasar nyblivna ägare till dessa robotgräsklippare och känner sig grundlurade av företaget. I Sverige rör det sig om cirka 3 000 – 4 000 robotgräsklippare med felaktiga kretskort som nått konsumenter. Husqvarna medger att de inte agerat tillräckligt snabbt efter att de identifierat felet. Då det inte handlar om säkerhet kommer företaget inte heller att återkalla robotgräsklippare som levererats med den felaktiga elektroniken utan det är upp till konsumenten att höra av sig när robotgräsklipparen slutat att fungera.

Husqvarna erbjuder kompensation till drabbade kunder och då ofta i form av presentkort på Husqvarnas produkter. Även detta har rört upp känslorna hos drabbade kunder som säger att de vill vill ha full återbetalning då roboten endast fungerat 5 timmar. De önskar istället kunna köpa en robotgräsklippare av annat fabrikat.

Efter sju veckor har många kunder fortfarande inte någon fungerande robotgräsklippare. Kunder som inför 2021 sett fram emot att inte klippa gräset manuellt mer.

Nya kretskort för reparation motsvarande tre fjärdedelar av volymen av berörda robotgräsklippare är nu levererade till återförsäljarna.

”Vi beklagar djupt de problem som denna situation orsakat både för konsumenter och återförsäljare som köpt våra produkter. Även om de felaktiga robotgräsklipparna utgör en mycket begränsad andel av Husqvarna-koncernens årliga försäljning är varje missnöjd kund eller återförsäljare en för mycket och vi förstår att vi inte mött alla kunders och återförsäljares förväntningar i det här fallet. Vi arbetar nu hårt för att åtgärda de återstående produkterna tillsammans med våra kompetenta återförsäljare och kommer utvärdera den här situationen, se över våra processer och göra allt vi kan för att återvinna förtroendet hos de kunder och återförsäljare som drabbats”, säger Henric Andersson, VD och koncernchef.

Konsumentköplagen

Enligt konsumentköplagen är det företaget som ansvarar för ursprungliga fel och som konsument har man rätt att kräva att felet rättas till. Företaget har två reparationsförsök på sig för att åtgärda felet. Är det inte möjligt att reparera felet kan köparen häva köpet eller få produkten utbytt.