Nu lanseras Husqvarna CEORA™, en helt ny typ av robotgräsklippare utan begränsningsslingor som klarar att klippa ända upp till åtta fotbollsplaner, 50 000 kvadratmeter. CEORA™ har också nya säkerhetslösningar, exempelvis förmågan att upptäcka föremål och röra sig runt dem. I nästa steg kommer tillbehör som ytterligare förenklar skötseln av gräsytorna till exempel tillbehör som hjälper till med gödning, ger olika klippmönster och samlar in golfbollar.

Tack vare satellitnavigeringssystemet EPOS navigerar den med en precision på två till tre centimeter. Systemet gör det möjligt att välja ut definierade områden och göra olika scheman för inställning av klippning och höjder. Användaren kan ha kontroll över flera robotgräsklippare i en flotta genom applikationen Husqvarna Fleet Services. CEORA™ stöds också av Husqvarnas underhålls- och supportprogram UpCare som erbjuder snabba reparations- och underhållstjänster.

Med hjälp av ett ultraljudssystem kan CEORA™ upptäcka föremål som kommer i dess väg och saktar då ned.

Två olika modeller

Husqvarna lanserar två modeller – Husqvarna CEORA™ 544 EPOS och Husqvarna CEORA™ 546 EPOS. De säljs från första kvartalet 2022 hos utvalda återförsäljare.