Våren 2022 släpper Husqvarna två uppdaterade modeller som får tillägget “Mark II” efter modellbeteckningen. Det är inga revolutionerande uppdateringar som görs men i viss mån förbättringar för  Automower 310 och 315.

I mycket korta drag kan man beskriva skillnaderna mot förra årets modeller att Mark II dels innebär en förändrad design både på utsidan av skalet som under skalet och att modellen är utrustad med frostsensor.

Husqvarna uppger att förändringarna under skalet är sådan att man nu ska kunna rengöra klipparen genom att spola vatten direkt från vattenslang. För äldre modeller är detta absolut förbjudet då man riskerar att det kommer in vatten i chassit som skadar elektroniken.

Det är debut för frostsensor för Automower-modellerna och denna hindrar robotgräsklipparen från att börja klippa och därmed skada grässtråna när de är frusna. En annan stor vinst som inte Husqvarna framhåller är att när klipparen inte går ut och klipper då det är minusgrader behöver inte heller batteriet laddas. Att ladda batteriet vid minusgrader skadar batteriet och förkortar dess livslängd.

Precis som de tidigare modellerna av 310 och 315 hittar de nya Mark II-modellerna tillbaka till laddstationen på tre olika sätt. Med hjälp av guidekabeln som förläggs mitt i gräsmattan, genom att följa begränsningsslingan eller om den är nära direkt via radiosignalen i laddstationen.