Placering av laddningsstationen

Laddningsstationen för robotgräsklipparen bör vara en skuggig plats och gärna under tak. Saknar robotgräsklipparen möjlighet att följa gudielina bör platsen vara central. Har robotgräsklipparen en guidelina (t ex Husqvarna Automower 310) så bör laddstationen vara i ena änden av klippytan så att man kan dra guidelinan mitt i gräsmattan genom hela trädgården. Finns flera guidelinor (t ex Husqvarna Automower 420 har två) är valfriheten större då man kan dra en guidelina åt vart håll.

  • Om platsen är central hittar klipparen lättare och därmed fortare tillbaka om den går på radiosignal. Klippare som kan programmeras att börja klippa på olika platser i trädgården följer antingen begränsningsslingan eller guidelinan dit. Om laddningsstationen inte är central placerad kan det uppstå spårbildningar i gräsmattan om klipparen alltid går samma väg ut till startplatsen och korridorbredden är lågt ställd pga trånga passager.
  • En skuggig plats gör att robotgräsklipparens batteri mår bättre vid uppladdningen och därmed håller längre.
  • Låt gärna klipparen få ett eget lite garage, kanske under altanen, vilket gör den svårupptäckt för tjuvar.

Begränsningsslingan

Att lägga ut begränsningskabeln är den mest tidskrävande delan av installationen men också helt avgörande för hur nöjd du ska bli med din klippare. Kabeln eller tråden kan läggas uppe på gräsmattan och blir efter kort tid övervuxen av gräset.

  • Planera noga hur begränsningstråden ska dras så att du minimerar antalet skarvar av tråden. Det är oftast i en skarv som eventuella avbrott blir. Gör före installationen en ritning för hur tråden ska dras samt markera sedan var skarvning har skett.
  • För att få en tyst gång av klipparen bör man göra öar runt träd, sandlådor, lekstugor mm. Det tar längre tid, kräver mer begränsningskabel men du får en driftssäkrare robotklippare då den inte riskerar att fastna.
  • För att bestämma hur mycket begränsningskabel som krävs kan man använda en cykel. Led cykeln där kabeln ska dras och räkna antal varv som framhjulet snurrar (Sträcka = 3,14*diametern på hjulet*antal varv).
  • Följ de av tillverkaren rekommenderade avstånden mot hus, trädgårdsland och ytor med marktegel.
  • De s k märlorna behöver inte sitta med jämna mellanrum. En gräsmatta är oftast inte helt slät. Lägg ut en längre bit begränsningslina och sträck linan och sätt ner en märla. Gå tillbaka och sätt nu bara märlor där tråden “hänger i luften” och sträck linan varje gång.
  • Runt träd och tvättvindor kan det vara lämpligt att göra en skåra i gräsmattan med en spade/kantskärare och sedan skjuta ner tråden med ett ogräsjärn. Var noga med avståndet och använd märlorna för att markera avståndet.

 

När allt är klart

Den första tiden bör man kontrollera hur klipparen uppför sig där man lagt begränsningstråden. Kanske tråden ska flyttas några centimeter för bättre resultat? Gör då detta innan gräset vuxit över tråden.

 

Läs mer om …

Så bestämmer du lutningen
Så skyddar du din robotgräsklippare
Byt knivar ofta i din robotgräsklippare
Åtgärder för din robotgräsklippare när det åskar