Några enkla tips för att skydda din robotgräsklippare när det åskar:

  • Koppla bort sladden till nätspänningen
  • Koppla bort ev. begränsningsslinga och guidelina från laddningsstationen

De flesta vet att man bör koppla bort känslig elektronik från elnätet vid åska. Robotklipparens slingor bör även kopplas bort från laddstationen då det annars kan induceras (skapas) höga spänningar i slingan som då kommer att skada kretskortet i laddstationen.

Karta med åskväder i realtid