Det råder lite delade meningar om man ska underhållsladda robotgräsklipparen eller inte på vintern. Det enkla svaret är att det beror på vilken modell på robotgräsklippare det gäller då det är olika typer av batteri i  (års)modellerna.

Vi har dykt ner i manualerna för Husqvarna Automower och försöker reda ut begreppet lite om vad tillverkaren rekommmenderar.

Om du inte vill läsa vad som gäller för de olika modellerna enligt tillverkaren så lämnar Robotklippare.Nu följande rekommendation:

  • Underhållsladda batteriet på din klippare ett par gånger under vintern oavsett modell
  • Omgivningens temperatur ska vara över 0 °C när du laddar

Så här underhållsladdar du batteriet i din robotgräsklippare:

  1. Ställ klipparen i laddstationen
  2. Slå på huvudbrytaren på klipparen och låt luckan till kontrollpanelen vara öppen under laddningen
  3. Ladda minst en timme
  4. Stäng av klipparen med huvudbrytaren (och stäng luckan).

Om du vill läsa vad Husqvarna rekommenderar för sina Automower-modeller har vi letat upp avsnittet om Vinterförvaring och då visar det sig att rekommendationerna är lite olika även om det är samma batterityp.

Husqvarna Automower 220AC, 230ACX, 260ACX, 265ACX

Dessa klippare har batteri av NiMH-typ och ska underhållsladdas ett par, tre gånger under vintern.

Följande är saxat ur manualen:
Rekommenderat är också att någon gång under vintern ladda batteriet fullt, för ökad batterilivslängd. Laddstationen ska då anslutas till ett 230 V vägguttag via lågspänningskabel och transformator (med eller utan anslutning till begränsningskabeln). Ställ sedan klipparen i laddstationen, huvudbrytaren i läge ON samt kontrollera att luckan till kontrollpanelen är öppen. Klipparen bör laddas cirka ett dygn. Ta sedan ut klipparen ur laddstationen och ställ huvudbrytaren i läge OFF.

Husqvarna Automower 320, 330X

Dessa klippare har Li-Ion-batteri och såldes under några år och är näst intill identiska med 420 och 430X där rekommendationerna om underhållsladdning inte är desamma(!).

Följande är saxat ur manualen:
För ökad livslängd av batteriet ska robotgräsklipparen laddas 1–3 gånger under vintern, beroende på vintersäsongens längd. Placera robotgräsklipparen i laddstationen (laddstationen kan vara inomhus utan ansluten begränsningsslinga) och ställ huvudbrytaren i läge 1. Säkerställ att luckan till robotgräsklipparen
är öppen och låt den laddas en timma. Ta därefter robotgräsklipparen ur laddstationen och ställ huvudbrytaren i läge 0. Ladda inte i temperaturer under 0 grader celsius. 

Husqvarna Automower 105, 310, 315, 420, 430X, 450X

Dessa klippare har Li-Ion-batteri.

Följande är saxat ur manualen:
Ladda fullt inför vinterförvaringen.

Det står inget i manualen om att man bör underhållsladda Li-Ion-batteriet.