Om allt fungerar ska lampan/dioden i laddstationen till Husqvarna Automower lysa med fast grönt sken. Beroende på modell kan lampan blinka eller lysa med andra färger. Vi har sammanställt vad signalen på lampan betyder för de olika modellerna.

Om inte signallampan i laddstationen lyser börjar med att undersöka om laddstationen är ansluten till elnätet.

 

210AC/220AC/230ACX/260ACX/265ACX/Solar Hybrid
Grönt fast sken OK
Grönt blinkande Avbrott i begränsningsslingan
Grönt snabbt blinkande Svag slingsignal
105/305/310/315/315X/405X/415X/420/430X/435X/440/450X
Grönt fast sken OK
Grönt blinkande OK/ECO-drift aktiverat
Blått fast sken Svag signal
Blått blinkande Avbrott i begränsningsslingan
Rött fast sken Trasigt kretskort i laddstationen
Rött blinkande Avbrott i laddstationens antenn